Chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1950s

Chợ Bến Thành – Bến Thành Market – Sài Gòn – 1950s

VN – Sông Bến Nghé có một bến sông nằm gần thành Bát Quái, bến này dùng cho khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vậy mà được gọi là Bến Thành (tức bến trước khi vào thành). Gần sát bến này có một khu chợ, và cũng vì vậy mà chợ này được gọi là “chợ Bến Thành”. Sau nhiều biến động và di dời, chợ vẫn giữ lấy tên. Ngoài ra người Sài Gòn còn gọi tên chợ Bến Thành là Chợ Mới (để phân biệt với chợ Cũ trước đó).

You might also like

Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng - The National Museum - Sài Gòn - 1957
Vũng Tàu xưa - Vũng Tàu - 1982
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Mống Bridge - Cầu Mống - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Exhibition of artistic photos - Triển lãm ảnh nghệ thuật - Sài Gòn - 1960s
Huế xưa - Bi Đình ở Lăng Khải Định - Huế - 1961
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option