Chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 1962

Chùa Xá Lợi – Xá Lợi Pagoda – Sài Gòn – 1962

VN – Chùa do Hội Phật học Việt Nam tổ chức xây dựng nhờ vào sự đóng góp của Phật tử 21 tỉnh miền Nam. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5/8/1956 và lễ khách thành vào các ngày 2, 3, 4 tháng 5/1958.
Chùa có kiến trúc theo lối mới, xây lầu, trên là bái đường, dưới là giảng đường. Ngoài các công trình vẫn thường thấy ở các chùa khác như cổng tam quan, ngôi chánh điện, giảng đường, thư viện… chùa Xá Lợi còn có một tháp chuông 7 tầng (cao 32m) được khởi công xây dựng vào năm 1960, khánh thành đúng 1 năm sau đó. Chánh điện ở lầu 1 được bài trí tôn nghiêm, có tượng Phật Thích Ca bằng đá nhân tạo màu hồng cao 6,5m (tượng do Trường Mỹ nghệ Biên Hòa thực hiện năm 1958). Đặc biệt, ngay trước tượng Phật là nơi thờ ngọc Xá Lợi Phật. Ngọc này do ngài Narada Mahathera, chủ tọa chùa Vajirarama ở Sri Lanka dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam.

EN – Xá Lợi Pagoda was built by the South Vietnam Buddhist Studies Association and the contribution from Branches and Provincial Committees of 21 Southern provinces. It started to be built on 5/8/1956 and was inaugurated on 2, 3, 4/5/1958.
The pagoda has the architectural design of the new style with the storeys, the upstairs storey is the worship hall and the lower floor is the auditorium. The whole pagoda includes the triple gate, the main hall, the auditorium, the library… and the seven-storey bell tower (32m high) was built in 1960 and finished one year later… The main hall at the first floor is solemnly arranged. The Buddha Sakyamuni statue enshrined here is an artistic work of pink man-made stone and 6,5m high (was carved in 1958). Especially, right in the front of the Buddha statue, is enshrined the Buddha Relics Gem which was offered to the Vietnam Buddhism by Sir Narada Mahathera, the abbot of the Vajirarama pagoda in Sri Lanka.

You might also like

Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1965
Bảo Lộc xưa - Trường Quốc Gia Nông Lâm Súc - National College of Agriculture - Bảo Lộc - 1965
Đà Lạt xưa - Đèo Prenn - Prenn pass - Đà Lạt - 1967
Sài Gòn xưa - International Table Tennis Tournament - Thi đấu Bóng bàn Quốc tế - Sài Gòn - 1960s
Huế xưa - Cửu Đỉnh - Nine Dynastic Urns - Huế - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option