Chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 1962

Chùa Xá Lợi – Xá Lợi Pagoda – Sài Gòn – 1962

VN – Chùa do Hội Phật học Việt Nam tổ chức xây dựng nhờ vào sự đóng góp của Phật tử 21 tỉnh miền Nam. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5/8/1956 và lễ khách thành vào các ngày 2, 3, 4 tháng 5/1958.
Chùa có kiến trúc theo lối mới, xây lầu, trên là bái đường, dưới là giảng đường. Ngoài các công trình vẫn thường thấy ở các chùa khác như cổng tam quan, ngôi chánh điện, giảng đường, thư viện… chùa Xá Lợi còn có một tháp chuông 7 tầng (cao 32m) được khởi công xây dựng vào năm 1960, khánh thành đúng 1 năm sau đó. Chánh điện ở lầu 1 được bài trí tôn nghiêm, có tượng Phật Thích Ca bằng đá nhân tạo màu hồng cao 6,5m (tượng do Trường Mỹ nghệ Biên Hòa thực hiện năm 1958). Đặc biệt, ngay trước tượng Phật là nơi thờ ngọc Xá Lợi Phật. Ngọc này do ngài Narada Mahathera, chủ tọa chùa Vajirarama ở Sri Lanka dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam.

EN – Xá Lợi Pagoda was built by the South Vietnam Buddhist Studies Association and the contribution from Branches and Provincial Committees of 21 Southern provinces. It started to be built on 5/8/1956 and was inaugurated on 2, 3, 4/5/1958.
The pagoda has the architectural design of the new style with the storeys, the upstairs storey is the worship hall and the lower floor is the auditorium. The whole pagoda includes the triple gate, the main hall, the auditorium, the library… and the seven-storey bell tower (32m high) was built in 1960 and finished one year later… The main hall at the first floor is solemnly arranged. The Buddha Sakyamuni statue enshrined here is an artistic work of pink man-made stone and 6,5m high (was carved in 1958). Especially, right in the front of the Buddha statue, is enshrined the Buddha Relics Gem which was offered to the Vietnam Buddhism by Sir Narada Mahathera, the abbot of the Vajirarama pagoda in Sri Lanka.

You might also like

Nha Trang xưa - Tháp Bà Po Nagar và cầu Xóm Bóng - Po Nagar Temple and the bridge of Bóng Village - Nha Trang - 1957
Đà Lạt xưa - Hồ Than Thở - Lake of Sighs - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - A City of Thousand Pines - Thành Phố Ngàn Thông - Đà Lạt - 1957
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1963
Nha Trang xưa - Giê lúa - Threshing - Nha Trang - 1960
Bảo Lộc xưa - Đồng Nai lake - Hồ Đồng Nai - 1978
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option