Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1959

VN – Ban đầu ngôi đền này có tên là Đền Kỷ Niệm do Pháp xây vào năm 1926 để kỷ niệm những người Việt đi lính cho Pháp và chết trận. Đền xây theo kiến trúc Việt, trên nền cao, có 20 bậc tam cấp đi lên. Có chừng trên chục cây gỗ lim to để làm trụ. Năm 1956, đền được đổi tên thành Đền Quốc Tổ Hùng Vương.

EN – At first this temple was called Memory Temple. It was built by the French in 1926 to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in wars. It was built in Vietnamese style of architecture on a high plot of land with 20 steps, steadily upon 10 columns of solid wood. In 1956 it was changed to Temple of National King Hùng Temple.

You might also like

Nha Trang xưa - Toàn cảnh Nha Trang - 1968
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1962
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương và hồ Tổng Lệ nhìn từ Đồi Cù - Xuân Hương lake and Tổng Lệ lake seen from Golf Hill - Đà Lạt - 1965
Đà Lạt xưa - Thác Prenn và Sở thú - Prenn waterfalls and Zoo -Đà Lạt - 1958
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Ga Nha Trang - Nha Trang railway station - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option