Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1959

VN – Ban đầu ngôi đền này có tên là Đền Kỷ Niệm do Pháp xây vào năm 1926 để kỷ niệm những người Việt đi lính cho Pháp và chết trận. Đền xây theo kiến trúc Việt, trên nền cao, có 20 bậc tam cấp đi lên. Có chừng trên chục cây gỗ lim to để làm trụ. Năm 1956, đền được đổi tên thành Đền Quốc Tổ Hùng Vương.

EN – At first this temple was called Memory Temple. It was built by the French in 1926 to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in wars. It was built in Vietnamese style of architecture on a high plot of land with 20 steps, steadily upon 10 columns of solid wood. In 1956 it was changed to Temple of National King Hùng Temple.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường Lê Lợi, trụ sở Quốc Hội và Khu tứ giác Eden - 1959
Sài Gòn xưa - Đền Hùng Vương - King Hùng Temple - Sài Gòn - 1960
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Nha Trang xưa - Thôn nữ Việt Nam - Nha Trang - 1969
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Đà Lạt xưa - Đèo Prenn - Prenn pass - Đà Lạt - 1967
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option