Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Năm 1929, người Pháp cho xây dựng Temple Du Souvenir để làm nơi tưởng niệm những người Việt Nam đi lính cho Pháp bị chết trong Đệ Nhất Thế Chiến. Temple Du Souvenir có đường nét kiến trúc giống như đền thờ và lăng tẩm Huế (Thế Miếu). Trên lầu là thư viện Société Des Etudes Indochinoises khá rộng lớn.

EN – In 1929, the French built Temple Du Souvenir, the place to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in The First World War. Temple Du Souvenir got the style of architecture like temples in Huế. Upstairs there was a large library named Société Des Etudes Indochinoises (Indochinese studies Society).

You might also like

Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Thác Gougah - Gougah waterfall - Đà Lạt - 1950
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1969
Huế xưa - Cửa Ngọ Môn - Ngọ Môn Gate - Huế - 1957
Nha Trang xưa - Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang - The Cethedral of Nha Trang - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option