Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Xây dựng từ 1926 đến 1929, mô phỏng theo Thế Miếu (Huế), là Đền Quốc Tổ Hùng Vương kể từ năm 1956. Xung quanh đền có các hình ảnh khắc họa thời đại Hùng Vương, các ngành nghề như nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, đồ gốm, nghề dệt, binh khí và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác…

EN – The temple was built from 1926 to 1929, designed like Thế Miếu in Huế. It was called Temple of National King Hùng in 1956. Around the temple there were carved pictures of agricultural activities, hunting, fishing, chinaware, textile products, weapons and other cultural and artistic activities during the dynasty of King Hùng.

You might also like

Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - The National Museum and King Hùng Temple - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn - Sài Gòn streets - 1968
Đà Lạt xưa - Mặt hồ phẳng lặng - Hồ Xuân Hương - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Hồ Than Thở - Lake of Sighs - Đà Lạt - 1959
Đà Lạt xưa - Thung lũng Tình yêu - Valley of Love - Đà Lạt - 1973
Đà Lạt xưa - Trong Màn Sương - Đà Lạt - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option