Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Xây dựng từ 1926 đến 1929, mô phỏng theo Thế Miếu (Huế), là Đền Quốc Tổ Hùng Vương kể từ năm 1956. Xung quanh đền có các hình ảnh khắc họa thời đại Hùng Vương, các ngành nghề như nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, đồ gốm, nghề dệt, binh khí và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác…

EN – The temple was built from 1926 to 1929, designed like Thế Miếu in Huế. It was called Temple of National King Hùng in 1956. Around the temple there were carved pictures of agricultural activities, hunting, fishing, chinaware, textile products, weapons and other cultural and artistic activities during the dynasty of King Hùng.

You might also like

Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1965
Đà Lạt xưa - Hồ Than Thở - Lake of Sighs - Đà Lạt - 1960
Đà Lạt xưa - Cầu gỗ vào thác Prenn - Đà Lạt - 1954
Đà Lạt xưa - A Family of The Ethnic People in Đà Lạt - Một Gia Đình Người Dân Tộc Bản Địa ở Đà Lạt - 1952
Đà Lạt xưa - Endless Hills and Mountains - Núi Đồi Trùng Điệp - Đà Lạt - 1962
Sài Gòn xưa - Tân Định Church - Nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option