Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Ban đầu ngôi đền này có tên là Đền Kỷ Niệm do Pháp xây vào năm 1926 để kỷ niệm những người Việt đi lính cho Pháp và chết trận. Đền xây theo kiến trúc Việt, trên nền cao, có 20 bậc tam cấp đi lên. Có chừng trên chục cây gỗ lim to để làm trụ. Năm 1956, đền được đổi tên thành Đền Quốc Tổ Hùng Vương.

EN – At first this temple was called Memory Temple. It was built by the French in 1926 to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in wars. It was built in Vietnamese style of architecture on a high plot of land with 20 steps, steadily upon 10 columns of solid wood. In 1956 it was changed to Temple of National King Hùng Temple.

You might also like

Phan Thiết xưa - Sông Cà Ty - Cà Ty River - Phan Thiết - 1959
Đà Lạt xưa - Câu cá trên hồ Xuân Hương - Fishing in Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1965
Đà Lạt xưa - Foggy Hills and Mountains - Núi Đồi Mờ Sương - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - Trưng Nữ Vương Street and Tân Định Church - Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Lam Sơn Square - Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1961
Nha Trang xưa - Miền quê - Countryside sight - Nha Trang - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option