Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Năm 1929, người Pháp cho xây dựng Temple Du Souvenir để làm nơi tưởng niệm những người Việt Nam đi lính cho Pháp bị chết trong Đệ Nhất Thế Chiến. Temple Du Souvenir có đường nét kiến trúc giống như đền thờ và lăng tẩm Huế (Thế Miếu). Trên lầu là thư viện Société Des Etudes Indochinoises khá rộng lớn.

EN – In 1929, the French built Temple Du Souvenir, the place to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in The First World War. Temple Du Souvenir got the style of architecture like temples in Huế. Upstairs there was a large library named Société Des Etudes Indochinoises (Indochinese studies Society).

You might also like

Sài Gòn xưa - Hội trường Diên Hồng - 1961
Đà Lạt xưa - Chợ mới - New market - Đà Lạt - 1960
Đà Lạt xưa - Đường Cầu Quẹo (đường Phan Đình Phùng) - Cầu Quẹo street (Phan Đình Phùng street now) - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1959
Phan Thiết xưa - Quan Bridge across Cà Ty River - Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty - 1959
Góc Sáng - 1962
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option