Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1960

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1960

VN – Năm 1929, người Pháp cho xây dựng Temple Du Souvenir để làm nơi tưởng niệm những người Việt Nam đi lính cho Pháp bị chết trong Đệ Nhất Thế Chiến. Temple Du Souvenir có đường nét kiến trúc giống như đền thờ và lăng tẩm Huế (Thế Miếu). Trên lầu là thư viện Société Des Etudes Indochinoises khá rộng lớn.

EN – In 1929, the French built Temple Du Souvenir, the place to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in The First World War. Temple Du Souvenir got the style of architecture like temples in Huế. Upstairs there was a large library named Société Des Etudes Indochinoises (Indochinese studies Society).

You might also like

Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Bảo Lộc xưa - Trường Quốc Gia Nông Lâm Súc - National College of Agriculture - Bảo Lộc - 1965
Đà Lạt xưa - Thuyền buồm trên hồ Xuân Hương - Sailing boats on Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1967
Đà Lạt xưa - Thác Liên Khàng - Liên Khàng waterfall - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Thác Bobla - Bobla waterfall - Di Linh - 1962
Nha Trang xưa - Gái quê - Village ladies - Nha Trang - 1970
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option