Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1962

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1962

VN – Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Temple Du Souvenir cũng được đổi thành Đền Thờ Hùng Vương. Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Temple Du Souvenir was called King Hùng Temple and the Zoo became Sài Gòn Botanical Garden.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đền Hùng Vương - King Hùng Temple - Sài Gòn - 1962
Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1965
Đà Lạt xưa - Lăng Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - The imperial tomb of the Duke Nguyễn Hữu Hào - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Câu cá trên hồ Xuân Hương - Fishing in Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Đập Ankroët - Ankroët dam - Đà Lạt - 1961
Đà Lạt xưa - Đèo Prenn quanh co - Winding Prenn pass - Đà Lạt - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option