Đền Hùng Vương, Sài Gòn

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1978

VN – Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Temple Du Souvenir cũng được đổi thành Đền Thờ Hùng Vương. Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Temple Du Souvenir was called King Hùng Temple and the Zoo became Sài Gòn Botanical Garden.

You might also like

Đà Lạt xưa - Chợ Đà Lạt - Đà Lạt market - 1957
Đà Lạt xưa - Foggy Hills and Mountains - Núi Đồi Mờ Sương - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn -1960s
Huế xưa - Lăng Khải Định - Tomb of Khải Định - Huế - 1961
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1962
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option