Đền Hùng Vương, Sài Gòn

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1978

VN – Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Temple Du Souvenir cũng được đổi thành Đền Thờ Hùng Vương. Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Temple Du Souvenir was called King Hùng Temple and the Zoo became Sài Gòn Botanical Garden.

You might also like

Sài Gòn xưa - Sài Gòn Đại Lữ Quán - Grand Hotel - Sài Gòn - 1959
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Đồng Khánh - Ngô Quyền junction - Giao lộ Đồng Khánh - Ngô Quyền - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Ninh Thuận xưa - Tháp Chàm - Ninh Thuận - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option