Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1959

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1959

VN – Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc tại Sài Gòn, công trình hoàn tất năm 1871. Ngày 27-2-1962, dinh bị ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại nên chính quyền Sài Gòn cho xây lại một dinh mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của KTS Ngô Viết Thụ.

EN – On 23-2-1868, de La Grandière, Governor of Cochinchina, held a ceremony to lay the foundation stone of a new palace in Sài Gòn, and the construction was completed in 1871. On 27-2-1962, the palace was bombed and its left wing was almost destroyed. The damage was beyond repair and the Sài Gòn Government had it demolished and a new building was constructed in its place according to a design by Architect Ngô Viết Thụ.

You might also like

Đà Lạt xưa - Thung lũng Tình yêu - Valley of Love - Đà Lạt - 1973
Đà Lạt xưa - Lạch's Houses - Nhà Sàn Của Người Lạch - Đà Lạt - 1956
Sài Gòn xưa - The main entrance to Lê Văn Duyệt mausoleum - Cổng chính Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1965
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1962
Nha Trang xưa - Giê lúa - Threshing - Nha Trang - 1960
Xuân Thì - 1974
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option