Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1975

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1975

VN – Dinh Độc Lập. Một thời gian ngắn sau đó Dinh Độc Lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.

You might also like

Vũng Tàu xưa - Bình minh trên biển Vũng Tàu - 1982
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Love Woods (Bois d'Amour) - Rừng Ái Ân - Đà Lạt - 1953
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Miền quê - Countryside sight - Nha Trang - 1969
Nha Trang xưa - Thu hoạch lúa trên đồng - Harvest time - Nha Trang -1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option