Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1975

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1975

VN – Dinh Độc Lập. Một thời gian ngắn sau đó Dinh Độc Lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.

You might also like

Sài Gòn xưa - Cảng Sài Gòn - Sài Gòn Port - 1962
Nha Trang xưa - Toàn cảnh Nha Trang - 1968
Nha Trang xưa - Giao thông xưa ở Nha Trang - 1950s
Nha Trang xưa - Mùa gặt - Nha Trang - 1959
Đà Lạt xưa - Chợ Đà Lạt - Đà Lạt market - 1957
Ninh Thuận xưa - Tháp Po Klong Garai - Po Klong Garai Temple Towers - Ninh Thuận - 1962
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option