Đại lộ Nguyễn Huệ, 1959

Đường Nguyễn Huệ – Nguyễn Huệ Boulevard – Sài Gòn – 1959

VN – Đây là một trong những con đường sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn. Đường này có từ ngày người Pháp mới bắt đầu xây dựng thành phố. Ban đầu đường có tên là Charner. Ngày 22-3-1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi là đại lộ Nguyễn Huệ, và sử dụng tên đường này cho đến nay.

You might also like

Vũng Tàu xưa - Bình minh trên biển Vũng Tàu - 1982
Đà Lạt xưa - Họp chợ - Market gathering - Đà Lạt - 1967
Đà Lạt xưa - Tu viện Đức Bà Lâm Viên bên cạnh trường Couvent des Oiseaux - Notre Dame Monastery next to Couvent des Oiseaux School - Đà Lạt - 1962
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1959
Nha Trang xưa - Dương Beach (Poplar Beach) - Bãi Dương - Nha Trang - 1968
Nối Nghiệp - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option