Đại lộ Nguyễn Huệ, 1959

Đường Nguyễn Huệ – Nguyễn Huệ Boulevard – Sài Gòn – 1959

VN – Đây là một trong những con đường sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn. Đường này có từ ngày người Pháp mới bắt đầu xây dựng thành phố. Ban đầu đường có tên là Charner. Ngày 22-3-1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi là đại lộ Nguyễn Huệ, và sử dụng tên đường này cho đến nay.

You might also like

Sài Gòn xưa - Nhà thờ Đức Bà - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Sài Gòn - 1964
Nha Trang xưa - Tháp Bà Po Nagar - Po Nagar temple - Nha Trang - 1969
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - International Table Tennis Tournament - Thi đấu Bóng bàn Quốc tế - Sài Gòn - 1960s
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1969
Nha Trang xưa - Nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ - The church of Dục Mỹ parish - Ninh Hòa - 1963
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option