Đường phố Sài Gòn, 1967

Đường phố Sài Gòn – Sài Gòn streets – 1967

VN – Đường Duy Tân hướng về phía Nhà thờ Đức Bà.

You might also like

Nha Trang xưa - Ga Nha Trang - Nha Trang railway station - 1957
Nha Trang xưa - Cảnh làng quê - Việt Nam countryside - Nha Trang - 1962
Nha Trang xưa - Cày ruộng - Land ploughing - Nha Trang - 1959
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Đà Lạt xưa - Thác Prenn - Prenn waterfall - Đà Lạt - 1962
Nha Trang xưa - Toàn cảnh chợ Đầm (hai chung cư A và B đang xây dựng) - Đầm Market (blocks of flats A and B were in progress in construction) - Nha Trang - 1972
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option