Đường phố Sài Gòn, 1967

Đường phố Sài Gòn – Sài Gòn streets – 1967

VN – Đường Duy Tân hướng về phía Nhà thờ Đức Bà.

You might also like

Nha Trang xưa - Lênh đênh dưới nắng chiều - Nha Trang - 1959
Nha Trang xưa - Quang cảnh lúc thuyền về - Nha Trang - 1955
Phan Thiết xưa - Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty - Quan Bridge across Cà Ty River - Phan Thiết - 1959
Đà Lạt xưa - Ga Đà Lạt - Dalat railway station - 1955
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Nối Nghiệp - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option