Đường phố Sài Gòn, 1967

Đường phố Sài Gòn – Sài Gòn streets – 1967

VN – Đường Duy Tân hướng về phía Nhà thờ Đức Bà.

You might also like

Sài Gòn xưa - Dinh Độc Lập - Independence Palace - Sài Gòn - 1975
Đà Lạt xưa - Nhà Thủy Tạ và hồ Xuân Hương - Thủy Tạ and Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1953
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Lạch's Houses - Nhà Sàn Của Người Lạch - Đà Lạt - 1956
Đà Lạt xưa - Pine Forests - Rừng Thông - Đà Lạt - 1973
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option