Đường phố Sài Gòn, 1967

Đường phố Sài Gòn – Sài Gòn streets – 1967

VN – Đường Duy Tân hướng về phía Nhà thờ Đức Bà.

You might also like

Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1965
Nha Trang xưa - Đèo Rù Rì - Rù Rì pass - Nha Trang - 1960s
Nha Trang xưa - Sân bay Nha Trang - Nha Trang airport - 1967
Đà Lạt xưa - Nét hoang sơ của thác Prenn - Đà Lạt - 1950
Phan Thiết xưa - Quan Bridge across Cà Ty River - Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty - 1959
Ninh Thuận xưa - Tháp Chàm - Ninh Thuận - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option