Đường Tự Do, Sài Gòn, 1960

Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) – Tự Do Street (Đồng Khởi street now) – Sài Gòn – 1960

VN – Dưới thời vua Tự Đức, nơi đây là đường Xóm Hàng Đinh, hai bên đường là vườn dừa, cau, tre. Xe ngựa và voi thồ thường đi lại. Về sau, người Pháp cho rải đá và đặt tên là Đường số 16. Từ ngày 1-2-1865, đổi tên thành Catinat. Lúc đó con đường kéo dài tới đường Rue des deux Cimetières (nay là đường Võ Thị Sáu). Từ ngày 24-2-1897, người ta cho cắt một đoạn từ công trường Công xã Paris đến Rue des deux Cimetières làm thành đường riêng và đặt tên là Blancsubé (đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay). Đường Catinat được xem là khu vực hoàn toàn của người Pháp với nhiều cửa hiệu sang trọng. Năm 1955, đường được đổi tên thành đường Tự Do. Ngày 14-8-1975 lại được đổi thành đường Đồng Khởi.

EN – During the reign of King Tự Đức, this street was called Xóm Hàng Đinh and lined with orchards of coconut, areca palm or bamboo. Horse carriages and pack elephants were allowed to stroll about in the street. It was then covered with laterite and named Route 16. On 1-2-1865, it was renamed Catinat. At that time, this street ran along to meet Rue des deux Cimetières (now Võ Thị Sáu street). on 24-2-1897, the section from Paris Commune Place to Rue des deux Cimetières was separated and named Blancsubé (now Phạm Ngọc Thạch street). The Catinat street was then considered as a quarter for French expatriates only and many luxurious stores were opened along this street. In 1955, it was renamed Tự Do street. On 14-8-1975, its name was charged to Đồng Khởi.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đêm trên đường Tự Do - Sài Gòn - 1960
Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1965
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương và nhà Thủy Tạ - Xuân Hương lake and Thủy Tạ - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Chiều tà trên hồ - Sunset on the lake - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - Grand Hotel - Sài Gòn Đại Lữ Quán (Khách sạn Grand Hotel) - Sài Gòn - 1959
Nha Trang xưa - Cảnh làng quê - Việt Nam countryside - Nha Trang - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option