Đường Tự Do, Sài Gòn, 1960

Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) – Tự Do Street (Đồng Khởi street now) – Sài Gòn – 1960

VN – Đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) không chỉ là con đường cổ xưa nhất mà nó còn là trung tâm kinh tế, văn hóa của Sài Gòn. Nơi đây không chỉ có những cửa hàng mua bán, kinh doanh mà còn đó những khách sạn lớn, nhà hàng, tiệm cà phê, nhà in, tiệm bán sách, tòa soạn báo, rạp hát, tiệm băng đĩa,… Những khách sạn còn đến nay có thể kể tên Continental (1880), Majestic (1925), Grand Hotel Saigon (1930), khách sạn Caravelle (1959)…

EN – Tự Do street (Đồng Khởi street now) was not only the oldest street of Sài Gòn but also the economic and cultural centre of Sài Gòn. Besides shopping stores, there were big hotels, publishing house, bookshops, newspaper offices, theatres, music shops… and some well known hotels such as: Continental Hotel (1880), Majestic Hotel (1925), Grand Hotel Saigon (1930), Caravelle Hotel (1959)…

You might also like

Huế xưa - Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ - Huế - 1961
Nha Trang xưa - Chùa Long Sơn - Long Sơn Pagoda - Nha Trang - 1959
Nha Trang xưa - Con đường làng - Nha Trang - 1970
Đà Lạt xưa - Nhà Thủy Tạ và hồ Xuân Hương - Thủy Tạ and Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Nha Trang xưa - Nha Trang Beach - Biển Nha Trang - 1965
Nha Trang xưa - Ga Nha Trang - Nha Trang railway station - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option