Đường Tự Do, Sài Gòn, 1960

Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) – Tự Do Street (Đồng Khởi street now) – Sài Gòn – 1960

VN – Đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) không chỉ là con đường cổ xưa nhất mà nó còn là trung tâm kinh tế, văn hóa của Sài Gòn. Nơi đây không chỉ có những cửa hàng mua bán, kinh doanh mà còn đó những khách sạn lớn, nhà hàng, tiệm cà phê, nhà in, tiệm bán sách, tòa soạn báo, rạp hát, tiệm băng đĩa,… Những khách sạn còn đến nay có thể kể tên Continental (1880), Majestic (1925), Grand Hotel Saigon (1930), khách sạn Caravelle (1959)…

EN – Tự Do street (Đồng Khởi street now) was not only the oldest street of Sài Gòn but also the economic and cultural centre of Sài Gòn. Besides shopping stores, there were big hotels, publishing house, bookshops, newspaper offices, theatres, music shops… and some well known hotels such as: Continental Hotel (1880), Majestic Hotel (1925), Grand Hotel Saigon (1930), Caravelle Hotel (1959)…

You might also like

Bảo Lộc xưa - Trường Quốc Gia Nông Lâm Súc - National College of Agriculture - Bảo Lộc - 1965
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1953
Đà Lạt xưa - Thác Prenn và Sở thú - Prenn waterfalls and Zoo -Đà Lạt - 1958
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1962
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1965
Thu Về - 1966
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option