Sài Gòn Đại Lữ Quán, 1959

Sài Gòn Đại Lữ Quán – Grand Hotel – Sài Gòn – 1959

VN – Grand Hotel Sài Gòn là một trong những khách sạn cổ ở Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1930.
Năm 1937, Grand Hotel đổi tên thành Saigon Palace.
Từ năm 1958, được đổi tên sang tiếng Việt là “Sài Gòn Đại Lữ Quán”.
Sau năm 1975, khách sạn sửa sang và lấy lại tên cũ là Grand Hotel.

You might also like

Sài Gòn xưa - Thảo Cầm Viên - Zoo and Botanical Garden - Sài Gòn - 1965
Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1971
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1970
Nha Trang xưa - Xe lửa qua Đại Lãnh - Nha Trang - 1960s
Nha Trang xưa - Rừng dừa Hiệp Mỹ - Cam Ranh - 1962
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1961
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option