Sài Gòn Đại Lữ Quán, 1959

Sài Gòn Đại Lữ Quán – Grand Hotel – Sài Gòn – 1959

VN – Sài Gòn Đại Lữ Quán là một trong những khách sạn cổ ở Sài Gòn. Được xây dựng từ năm 1930, đến nay khách sạn vẫn còn giữ được nét đẹp cổ kính và sang trọng vốn có.
Ngày 24-10-1930, ông Henry Edoward Charigny de Lachevrotière, tổng biên tập của một tờ báo Pháp được cấp giấy phép chính thức mở Société du Grand Hôtel de Saigon (Grand Hotel Saigon Company). Khi đó nó chỉ là một tiệm bán nước giải khát nhỏ, nằm ở góc đường Catinat (Đồng Khởi) và Vannier (Ngô Đức Kế). Năm 1937, Grand Hotel đổi tên thành Saigon Palace. Từ năm 1958, được đổi tên sang tiếng Việt là “Sài Gòn Đại Lữ Quán”.
Sau năm 1975, khách sạn sửa sang và lấy lại tên cũ là Grand Hotel.

EN – It is one of the oldest hotel in Sài Gòn. Built in 1930, the noble and ancient beauty of the hotel by the Sài Gòn River is still well preserved.
On 24-10-1930, Henry Edoward Charigny de Lachevrotière, editor-in-chief of a French newspaper, acquired an official license to open a Société du Grand Hôtel de Saigon (Grand Hotel Saigon Company). It was then only a small beverage shop at the corner of Catinat (Đồng Khởi street now) và Vannier (Ngô Đức Kế street now). In 1937, it was renamed Saigon Palace and took a Vietnamese name as “Sài Gòn Đại Lữ Quán” in 1958.
After 1975, it was revamped and given back its old name Grand Hotel.

You might also like

Sài Gòn xưa - Tòa Đô Chính - The Town Hall - Sài Gòn - 1966
Đà Lạt xưa - Đập Ankroët - Ankroët dam - Đà Lạt - 1961
Đà Lạt xưa - Tưới rau - Watering vegetables - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Grand Hotel - Đại Khách Sạn Nha Trang - 1962
Nha Trang xưa - Thôn nữ Việt Nam - Village ladies - Nha Trang - 1969
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option