Sài Gòn Đại Lữ Quán, 1959

Sài Gòn Đại Lữ Quán – Grand Hotel – Sài Gòn – 1959

VN – Grand Hotel Sài Gòn là một trong những khách sạn cổ ở Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1930.
Năm 1937, Grand Hotel đổi tên thành Saigon Palace.
Từ năm 1958, được đổi tên sang tiếng Việt là “Sài Gòn Đại Lữ Quán”.
Sau năm 1975, khách sạn sửa sang và lấy lại tên cũ là Grand Hotel.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Sài Gòn - 1969
Đà Lạt xưa - Thác Ankroët - Ankroët waterfall - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Nhà Gỗ Bên Sườn Đồi - Đà Lạt - 1960
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1968
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1962
Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option