Sài Gòn Đại Lữ Quán, 1959

Sài Gòn Đại Lữ Quán – Grand Hotel – Sài Gòn – 1959

VN – Grand Hotel Sài Gòn là một trong những khách sạn cổ ở Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1930.
Năm 1937, Grand Hotel đổi tên thành Saigon Palace.
Từ năm 1958, được đổi tên sang tiếng Việt là “Sài Gòn Đại Lữ Quán”.
Sau năm 1975, khách sạn sửa sang và lấy lại tên cũ là Grand Hotel.

You might also like

Đà Lạt xưa - Chợ mới - New market - Đà Lạt - 1960
Đà Lạt xưa - Cầu Ông Đạo - Ông Đạo bridge - Đà Lạt - 1954
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Huế xưa - Lăng Khải Định - Tomb of Khải Định - Huế - 1961
Phan Thiết xưa - Mũi Né Sand Dunes - Đồi cát Mũi Né - 1962
Bảo Lộc xưa - Đồng Nai lake - Hồ Đồng Nai - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option