Khách sạn Caravelle, 1960

Khách sạn Caravelle – Caravelle Hotel – Sài Gòn – 1960

VN – Khách sạn Caravelle xây dựng từ năm 1958 bởi các nhà đầu tư lớn của Air France và chính phủ Úc, khách sạn chính thức khai trương vào Giáng Sinh năm 1959. Trong những năm 1960, Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán New Zealand đặt văn phòng tại đây, ngoài ra còn có các hãng tin lớn cũng đặt văn phòng như NBC, ABC và CBS, Washington Post và New York Times.

You might also like

Sài Gòn xưa - Dinh Độc Lập - Independence Palace - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Chợ Bến Thành - Bến Thành Market - Sài Gòn - 1950s
Nha Trang xưa - The statue of Shakya Buddha - Thích Ca Phật Đài - Nha Trang - 1966
Nha Trang xưa - Rừng dừa Hiệp Mỹ - Cam Ranh - 1962
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Nha Trang xưa - Bóng Village Bridge - Cầu Xóm Bóng - Nha Trang - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option