Khách sạn Caravelle, 1960

Khách sạn Caravelle – Caravelle Hotel – Sài Gòn – 1960

VN – Khách sạn Caravelle xây dựng từ năm 1958 bởi các nhà đầu tư lớn của Air France và chính phủ Úc, khách sạn chính thức khai trương vào Giáng Sinh năm 1959. Trong những năm 1960, Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán New Zealand đặt văn phòng tại đây, ngoài ra còn có các hãng tin lớn cũng đặt văn phòng như NBC, ABC và CBS, Washington Post và New York Times.

You might also like

Sài Gòn xưa - Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn - Cercle Sportif Saïgonnais - 1960s
Nha Trang xưa - Tháp Bà Po Nagar và cầu Xóm Bóng - Po Nagar Temple and the bridge of Bóng Village - Nha Trang - 1957
Nha Trang xưa - Xe lửa qua Đại Lãnh - Nha Trang - 1960s
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1960
Hồn Nhiên - 1970
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option