Khu tứ giác Eden, Sài Gòn

Khu tứ giác Eden – Eden Center – Sài Gòn – 1960

VN – Nhắc tới Sài Gòn không thể không nhắc tới Khu tứ giác Eden, thương xá Eden, rạp chiếu phim Eden, nhà sách Xuân Thu, quán cà phê La Pagode và Givral… một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của nhiều thế hệ người Sài Gòn.

You might also like

Sài Gòn xưa - Hồ Con Rùa - Turtle Lake - Công trường Quốc tế - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1967
Nha Trang xưa - Xóm Bóng nhìn từ Tháp Bà Po Nagar - Bóng Village seen from Po Nagar Temple - Nha Trang - 1967
Đà Lạt xưa - Knitting Lạch Women - Thiếu Nữ Lạch Đan Lát - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Pine Forests - Rừng Thông - Đà Lạt - 1962
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1969
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option