Lăng Lê Văn Duyệt, Sài Gòn

Lăng Lê Văn Duyệt – General Lê Văn Duyệt mausoleum – Sài Gòn – 1965

VN – Ban đầu, năm 1832, Lăng Ông chỉ là một miếu nhỏ. Sau đó được xây lại lớn hơn dưới thời vua Tự Đức. Sau nhiều lầu trùng tu và mở rộng, Lăng Ông mới có kiến trúc như ngày nay. Vì lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt nằm kề bên chợ Bà Chiểu nên “Lăng Ông Bà Chiểu” là tên gọi phố biến trong dân gian. Nhưng thật ra, theo đúng như hàng đại tự phù điêu trên cổng tam quan thì “Thượng Công Miếu” mới là tên gọi đúng.

You might also like

Sài Gòn xưa - Nhà thờ Đức Bà - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Sài Gòn - 1962
Sài Gòn xưa - Đại lộ Nguyễn Huệ nhìn từ khách sạn Rex - Sài Gòn - 1961
Nha Trang xưa - Hải Học Viện - Nha Trang - 1961
Đà Lạt xưa - Highland Beauty - Nét Đẹp Thượng Du - Đà Lạt - 1952
Huế xưa - Cầu Trường Tiền - Trường Tiền Bridge - Huế - 1961
Nha Trang xưa - Nha Trang Beach - Biển Nha Trang - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option