Lăng Lê Văn Duyệt, Sài Gòn

Lăng Lê Văn Duyệt – General Lê Văn Duyệt mausoleum – Sài Gòn – 1965

VN – Ban đầu, năm 1832, Lăng Ông chỉ là một miếu nhỏ. Sau đó được xây lại lớn hơn dưới thời vua Tự Đức. Sau nhiều lầu trùng tu và mở rộng, Lăng Ông mới có kiến trúc như ngày nay. Vì lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt nằm kề bên chợ Bà Chiểu nên “Lăng Ông Bà Chiểu” là tên gọi phố biến trong dân gian. Nhưng thật ra, theo đúng như hàng đại tự phù điêu trên cổng tam quan thì “Thượng Công Miếu” mới là tên gọi đúng.

You might also like

Đà Lạt xưa - Chợ mới - New market - Đà Lạt - 1959
Đà Lạt xưa - Viện đại học Đà Lạt - University of Dalat - 1968
Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Pine Forests - Rừng Thông - Đà Lạt - 1970
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Nha Trang Beach - Biển Nha Trang - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option