Lăng Lê Văn Duyệt, Sài Gòn

Cổng chính Lăng Lê Văn Duyệt – The main entrance to Lê Văn Duyệt mausoleum – Sài Gòn – 1968

VN – Cổng chính vào lăng chính là một cổng tam quan được xây dựng năm 1949 với hai tầng mái lợp ngói âm dương, phía trên có đắp nổi 3 chữ Nho “Thượng Công Miếu”, gần tam quan có vài cây thốt nốt cổ thụ. Tam quan cũng là hình ảnh tiêu biều của lăng Ông được in trên rất nhiều ấn phẩm như sách, báo, bìa lịch, bưu thiếp, tem thư, kể cả trên tờ bạc phát hành năm 1966 của Việt Nam Cộng Hòa (mặt còn lại in đức Tả Quân).

EN – The main gate was built in 1949 with two tiled rooms. Above there were 3 letters in Chinese characters: Thượng Công Miếu (The Temple of The Superior). Next to the gate there was an old jaggery tree. This gate was the symbol of Ông Mausoleum printed on a lot of publication as books, newspapers, calendars, postcards, stamps… And even on paper notes in 1966 by The Republic Vietnam authority (the other side of the note there was the figure of Tả Quân himself).

You might also like

Huế xưa - Sông Hương - Hương River - Huế - 1961
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1967
Nha Trang xưa - Cảng Cầu Đá - Đá Bridge - Nha Trang - 1959
Đà Lạt xưa - The Lạch Woman in Đà Lạt - Phụ Nữ Lạch ở Đà Lạt - 1957
Nha Trang xưa - Đường phố Nha Trang - Street scene in Nha Trang - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option