Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1955

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1955

VN – Nhà thờ Chánh tòa, thường hay được gọi là Nhà thờ Đức Bà, xây dưới thời Đức Giám mục Colombert phụ trách giáo phận. Giám mục là người đặt viên đá đầu tiên ngày 7-10-1877, và cũng là người cử hành nghi lễ khánh thành ngày 11-4-1880. Nhà thờ được xây theo đồ án của KTS Bourard, một chuyên gia về các công trình kiến trúc tôn giáo.

You might also like

Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1965
Nha Trang xưa - Thôn nữ Việt Nam - Nha Trang - 1969
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Nha Trang Beach - Biển Nha Trang - 1965
Nha Trang xưa - Đường phố Nha Trang - Street scene in Nha Trang - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option