Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1962

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1962

VN – Nhà thờ Đức Bà có tên gọi đầy đủ là Vương Cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Tháng 8-1876, Thống đốc Nam Kỳ tổ chức kỳ thi thiết kế kiến trúc cho nhà thờ mới, trong số 18 đồ án xây dựng đệ trình thì đồ án của kiến trúc sư M.Bourard được lựa chọn. Đồ án này mang phong cách Roman cải biên kết hợp nét phong cách kiến trúc Gothic, mô phỏng theo kiến trúc Nhà thờ Đức Bà Paris.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn - Sài Gòn streets - 1967
Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn - Sài Gòn streets - 1968
Vũng Tàu xưa - Bãi Sau - Back Beach - Vũng Tàu - 1964
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1967
Nha Trang xưa - Bãi Dương, Hòn Chồng - Dương Beach (Poplar Beach) - Nha Trang - 1968
Sài Gòn xưa - Lê Lợi Boulevard - Đại lộ Lê Lợi - Sài Gòn - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option