Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1963

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1963

VN – Nhà thờ Đức Bà có tên gọi đầy đủ là Vương Cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ được trang trí với 56 cửa kính màu mô tả các nhân vật hay sự kiện trong Kinh Thánh, 31 hình bông hồng tròn và 25 cửa sổ mắt bò, tất cả đều là kính trang trí ghép mảnh. Rất tiếc là do thiên tai và chiến tranh đã làm vỡ một số lớn kính màu.

You might also like

Nha Trang xưa - Bãi Dương - Dương Beach (Poplar Beach) - Nha Trang - 1968
Đà Lạt xưa - Cảnh hoàng hôn trên hồ - Sunset on the lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Thác Liên Khàng - Liên Khàng waterfall - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - The Lạch Woman in Đà Lạt - Phụ Nữ Lạch ở Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Pine Forests - Rừng Thông - Đà Lạt - 1973
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1961
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option