Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1963

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1963

VN – Nhà thờ Đức Bà có tên gọi đầy đủ là Vương Cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ được trang trí với 56 cửa kính màu mô tả các nhân vật hay sự kiện trong Kinh Thánh, 31 hình bông hồng tròn và 25 cửa sổ mắt bò, tất cả đều là kính trang trí ghép mảnh. Rất tiếc là do thiên tai và chiến tranh đã làm vỡ một số lớn kính màu.

You might also like

Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1959
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1959
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974
Đà Lạt xưa - Chợ mới - New market - Đà Lạt - 1960
Vũng Tàu xưa - Bãi Dứa - Dứa Beach - Vũng Tàu - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option