Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1964

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1964

VN – Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ… nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Sài Gòn - 1969
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Đà Lạt xưa - Knitting Lạch Women - Thiếu Nữ Lạch Đan Lát - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1961
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Trường Trung học Võ Tánh - Võ Tánh high school - Nha Trang - 1955
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option