Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1964

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1964

VN – Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ… nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn, nhìn về phía Bến xe buýt Công Quản và Trụ sở Hỏa xa Việt Nam - 1957
Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng - The National Museum - Sài Gòn - 1961
Đà Lạt xưa - Chợ mới - New market - Đà Lạt - 1962
Đà Lạt xưa - Trường Lycée Yersin - Lycée Yersin school - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1968
Đà Lạt xưa - Trong Màn Sương - Đà Lạt - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option