Tam Tông Miếu, Sài Gòn, 1961

Tam Tông Miếu – Tam Tông Temple – Sài Gòn – 1961

VN – Chùa do một nhóm người ở Sài Gòn tập trung, cùng nghiên cứu và sáng lập một tôn giáo mới lấy tên là Minh Lý đạo. Ngày 9-9-1926, chùa được khởi công xây dựng, đến ngày 2-2-1927 thì hoàn thành. Giáo lý của Minh Lý đạo là sự kết hợp tinh hoa của ba tôn giáo lớn ở phương Đông là đạo Thích-Lão-Nho làm một (Qui nguyên tam giáo) để hướng dẫn tín đồ, môn sinh tu hành, tự độ, vị tha độ dẫn loài người xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc.

You might also like

Sài Gòn xưa - Bùng binh giao lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ - Lê Lợi-Nguyễn Huệ crossroads - Sài Gòn - 1961
Sài Gòn xưa - Hồ Con Rùa - Công trường Quốc tế - International Square - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - Trẻ quê - Nha Trang - 1962
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1953
Đà Lạt xưa - The Lạch woman in Đà Lạt - Phụ nữ Lạch ở Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Romantic Hills and Mountains - Núi Đồi Thơ Mộng - Đà Lạt - 1967
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option