Tam Tông Miếu, Sài Gòn, 1961

Tam Tông Miếu – Tam Tông Temple – Sài Gòn – 1961

VN – Chùa do một nhóm người ở Sài Gòn tập trung, cùng nghiên cứu và sáng lập một tôn giáo mới lấy tên là Minh Lý đạo. Ngày 9-9-1926, chùa được khởi công xây dựng, đến ngày 2-2-1927 thì hoàn thành. Giáo lý của Minh Lý đạo là sự kết hợp tinh hoa của ba tôn giáo lớn ở phương Đông là đạo Thích-Lão-Nho làm một (Qui nguyên tam giáo) để hướng dẫn tín đồ, môn sinh tu hành, tự độ, vị tha độ dẫn loài người xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc.

You might also like

Sài Gòn xưa - Sài Gòn Đại Lữ Quán - Grand Hotel - Sài Gòn - 1959
Nha Trang xưa - Giác Hải Tự - Khánh Hòa - 1968
Đà Lạt xưa - Chùa Linh Sơn - Linh Sơn pagoda - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Đường Phan Bội Châu - Phan Bội Châu Street - Nha Trang - 1958
Định Quán xưa - Hòn Ba Chồng rocks - Hòn Ba Chồng - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option