Thư viện Quốc gia, 1977

Thư viện Quốc gia nhìn từ khách sạn Bến Nghé – Sài Gòn – 1977

VN – Ngày 28-12-1968, Thủ tướng Trần Văn Hương đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên, nhưng đến ngày 15-3-1969 thì công trình thư viện mới chính thức khởi công, và hoàn thành vào ngày 1-9-1971. Lễ khánh thành tổ chức ngày 23-12-1971 dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và đi vào hoạt động từ tháng 2-1972.
Thư viện Quốc Gia xây dựng dựa trên đồ án thiết kế của hai kiến trúc sư Bùi Quang Hạnh và Nguyễn Hữu Thiện, với sự cộng tác của cố vấn kỹ thuật – Kiến trúc sư Lê văn Lắm.
Đây là thư viện lớn nhất Việt Nam vào thời bấy giờ, có kiến trúc hiện đại, bao gồm một khối đứng dùng làm kho chứa sách và một khối ngang dùng làm phòng đọc sách và văn phòng hành chính.
Sau 1975, Thư viện Quốc gia đổi tên thành Thư viện Quốc Gia II trực thuộc Bộ Văn hóa.
Ngày 14-4-1978 đổi thành Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

You might also like

Sài Gòn xưa - Tam Tông Miếu - Tam Tông Temple - Sài Gòn - 1961
Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - The National Museum and King Hùng Temple - Sài Gòn - 1958
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1965
Đà Lạt xưa - Thiên nhiên và con người Đà Lạt - The nature and the people of Đà Lạt - 1964
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương và nhà Thủy Tạ - Xuân Hương lake and Thủy Tạ - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1950
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option