Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1966

Tòa Đô Chính – The Town Hall – Sài Gòn – 1966

VN – Tòa nhà này được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Fernand Gardès, phần trang trí thì trao cho họa sĩ Antoine-Justin Ruffier. Đây là thiết kế kiến trúc mang phong cách kiến trúc thời Đệ tam Cộng hòa Pháp với những hình ảnh đặc trưng: tháp chuông, cột Hy Lạp, tràng hoa, huy hiệu…
Thời Pháp thuộc, tòa nhà này có tên là Hôtel de ville trong tiếng Pháp hay Dinh xã Tây trong tiếng Việt, trên giấy tờ gọi là Tòa Thị Sảnh.
Đến thời vua Bảo Đại thì được đổi là Tòa Đô Sảnh.
Sau đó, trong thời gian từ năm 1954 đến 1975 thì nơi đây lại được gọi là Tòa Đô Chính.
Từ sau năm 1975, tòa nhà là nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

You might also like

Sài Gòn xưa - Dinh Độc Lập - Independence Palace - Sài Gòn - 1959
Đà Lạt xưa - Chợ cũ (Khu Hòa Bình ngày nay) và Chợ Đà Lạt - The old market (Hòa Bình Square now) and Đà Lạt market - 1965
Đà Lạt xưa - Thung lũng Tình yêu - Valley of Love - Đà Lạt - 1973
Đà Lạt xưa - Đèo Ngoạn Mục - Spectacular pass - Đèo Ngoạn Mục - 1978
Đà Lạt xưa - Nét hoang sơ của thác Prenn - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Thác Liên Khàng - Liên Khàng waterfall - Đà Lạt - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option