Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1966

Tòa Đô Chính – The Town Hall – Sài Gòn – 1966

VN – Khi tòa nhà mới xây xong, ở phía trước có hàng chữ “Hôtel de Ville” nên người Việt mới gọi là Dinh Xã Tây cho đơn giản. Xã Tây theo nghĩa dân gian là làng của Tây, nơi các viên chức Pháp làm việc, và do một viên thị trưởng người Pháp điều hành.

EN – When it was accomplished, there were three French words at the front side: Hôtel de Ville, but the Vietnamese called it by a simple name Dinh Xã Tây, which meant Village of the French, workplace of French officials, managed by a French Mayor.

You might also like

Sài Gòn xưa - Chợ Bến Thành - Bến Thành Market - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Rừng dừa Hiệp Mỹ - Cam Ranh - 1962
Đà Lạt xưa - Họp chợ - Market gathering - Đà Lạt - 1967
Đà Lạt xưa - Thác Gougah - Gougah waterfall - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1968
Nha Trang xưa - Trưa hè - Summer afternoon - Nha Trang - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option