Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1966

Tòa Đô Chính – The Town Hall – Sài Gòn – 1966

VN – Khi tòa nhà mới xây xong, ở phía trước có hàng chữ “Hôtel de Ville” nên người Việt mới gọi là Dinh Xã Tây cho đơn giản. Xã Tây theo nghĩa dân gian là làng của Tây, nơi các viên chức Pháp làm việc, và do một viên thị trưởng người Pháp điều hành.

EN – When it was accomplished, there were three French words at the front side: Hôtel de Ville, but the Vietnamese called it by a simple name Dinh Xã Tây, which meant Village of the French, workplace of French officials, managed by a French Mayor.

You might also like

Sài Gòn xưa - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông) - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Sài Gòn - 1968
Sài Gòn xưa - Hồ Con Rùa - Turtle Lake - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - Biển Nha Trang - Nha Trang Beach - 1970
Nha Trang xưa - Rừng dừa Hiệp Mỹ - Cam Ranh - 1962
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Dalat Palace - Xuân Hương lake seen from Dalat Palace hotel - Đà Lạt - 1959
Đà Lạt xưa - Thác Prenn - Prenn waterfall - Đà Lạt - 1958
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option