Trụ sở Quốc Hội, Sài Gòn, 1965

Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn – National Committee Hall and Lam Sơn Square – Sài Gòn – 1965

VN – Nhà hát bắt đầu xây dựng từ năm 1898 và khánh thành vào ngày 1-1-1900. Ba kiến trúc sư Félix Olivier, Ernest Guichard và Eugène Ferret là đồng tác giả của công trình kiến trúc này. Mặt chính diện của công trình có nét giống với công trình Petit Palais nằm trên đại lộ Winston-Churchill, Paris, cũng được xây cất cùng thời điểm.
Năm 1943, phần trang trí, điêu khắc ở mặt tiền nhà hát bị bỏ đi nhằm trẻ trung hóa phong cách kiến trúc.
Năm 1944, Nhà hát bị máy bay Đồng minh ném bom, làm hư hại nặng nên phải ngưng hoạt động.
Năm 1955, nó được tu bổ cải tạo và sử dụng làm trụ sở Quốc Hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1956.
Đến năm 1964 đổi thành Nhà Văn Hóa, nhưng năm 1965 trở lại làm trụ sở Quốc hội Sài Gòn, năm 1967 là trụ sở của Hạ Nghị Viện.
Sau năm 1975, Nhà hát được trả lại chức năng ban đầu của nó là tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

You might also like

Sài Gòn xưa - Sài Gòn Đại Lữ Quán - Grand Hotel - Sài Gòn - 1959
Đà Lạt xưa - Trong Màn Sương - Đà Lạt - 1962
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1969
Huế xưa - Cửu Đỉnh - Nine Dynastic Urns - Huế - 1957
Nha Trang xưa - Nha Trang Beach - Biển Nha Trang - 1959
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option