Viện Bảo Tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng – The National Museum – Sài Gòn – 1957

VN – Tòa nhà Bảo tàng nằm trong khuôn viên của vườn Bách Thảo được xây theo phong cách kiến trúc “Đông Dương cách tân”, do KTS người Pháp Auguste Delaval thiết kế, và do nhà thầu Etablissements Lamorte Sài Gòn thực hiện trong 3 năm, từ 1926 đến 1928. Ngày 20-10-1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị định đổi tên là Gia Định Bảo Tàng Viện.

EN – The museum building was located in the Botanical Garden. It was built in modernized Indochina style of architecture. It was designed by a French architect Auguste Delaval and constructed by a French contractor Etablissements Lamorte Sài Gòn in 3 years from 1926 to 1928. On October 20, 1945 The Việt Nam Republic government issued a decision to change the name to Gia Định Museum.

You might also like

Sài Gòn xưa - Chợ Bến Thành - Bến Thành Market - Sài Gòn - 1957
Đà Lạt xưa - Giáo hoàng Học viện - Collége pontifical Pio X - Đà Lạt - 1961
Đà Lạt xưa - Viện đại học Đà Lạt - University of Dalat - 1968
Đà Lạt xưa - Pine Forests - Rừng Thông - Đà Lạt - 1970
Sài Gòn xưa - Tam Tông Temple - Tam Tông Miếu - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Sài Gòn streets - Đường phố Sài Gòn - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option