Viện Bảo Tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng – The National Museum – Sài Gòn – 1957

VN – Tòa nhà Bảo tàng nằm trong khuôn viên của vườn Bách Thảo được xây theo phong cách kiến trúc “Đông Dương cách tân”, do KTS người Pháp Auguste Delaval thiết kế, và do nhà thầu Etablissements Lamorte Sài Gòn thực hiện trong 3 năm, từ 1926 đến 1928. Ngày 20-10-1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị định đổi tên là Gia Định Bảo Tàng Viện.

EN – The museum building was located in the Botanical Garden. It was built in modernized Indochina style of architecture. It was designed by a French architect Auguste Delaval and constructed by a French contractor Etablissements Lamorte Sài Gòn in 3 years from 1926 to 1928. On October 20, 1945 The Việt Nam Republic government issued a decision to change the name to Gia Định Museum.

You might also like

Nha Trang xưa - Chùa Long Sơn - Long Sơn Pagoda - Nha Trang - 1959
Đà Lạt xưa - Thuyền buồm trên hồ Xuân Hương - Sailing boats on Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1967
Đà Lạt xưa - Thác Prenn - Prenn waterfall - Đà Lạt - 1958
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn xưa - Turtle Lake - Hồ Con Rùa - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1969
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option