Viện Bảo Tàng, Sài Gòn, 1965

Viện Bảo tàng – The National Museum – Sài Gòn – 1965

VN – Đến năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Viện Bảo tàng Blanchard De La Brosse được đổi tên thành Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, trưng bày mỹ thuật của Việt Nam, Chăm, Khmer, Nhật Bản, các sắc tộc thiểu số… Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong những năm 1970, phía sau tòa nhà chính của Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn có xây thêm một dãy nhà hình chữ U do KTS Nguyễn Bá Lăng thiết kế.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Museum Blanchard De La Brosse was called Sài Gòn National Museum, which exhibited Vietnamese, Champa, Khmer, Japanese and minor ethnics art. The Zoo changed the name to Sài Gòn Botanical Garden. In the 1970s a U-shaped construction was built behind the main building of Sài Gòn National Museum, designed by architect Nguyễn Bá Lăng.

You might also like

Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - The National Museum and King Hùng Temple - Sài Gòn - 1958
Sài Gòn xưa - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Sài Gòn - 1960
Sài Gòn xưa - Đêm trên đường Tự Do - Sài Gòn - 1960
Sài Gòn xưa - Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn - Cercle Sportif Saïgonnais - 1960s
Nha Trang xưa - Làng quê Việt - Việt Nam countryside - Nha Trang - 1970
Đà Lạt xưa - Cảnh chợ mai - Đà Lạt market in the morning - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option