Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1957

VN – Xây dựng từ 1926 đến 1929, mô phỏng theo Thế Miếu (Huế), là Đền Quốc Tổ Hùng Vương kể từ năm 1956. Xung quanh đền có các hình ảnh khắc họa thời đại Hùng Vương, các ngành nghề như nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, đồ gốm, nghề dệt, binh khí và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác…

EN – The temple was built from 1926 to 1929, designed like Thế Miếu in Huế. It was called Temple of National King Hùng in 1956. Around the temple there were carved pictures of agricultural activities, hunting, fishing, chinaware, textile products, weapons and other cultural and artistic activities during the dynasty of King Hùng.

You might also like

Vũng Tàu xưa - Thích Ca Phật đài - Platform of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu - 1971
Đà Lạt xưa - Chiều tà trên hồ - Sunset on the lake - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - King Hùng Temple - Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Vũng Tàu xưa - Bãi Trước - Front Beach - Vũng Tàu - 1969
Thiếu Nữ Miền Quê - 1974
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option