Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1957

VN – Ngày 28-11-1927, người Pháp cho xây dựng Viện Bảo tàng Blanchard De La Brosse trong khuôn viên của Sở Thú theo thiết kế của KTS Delaval với lối kiến trúc hơi giống cung điện mùa hè Bắc Kinh.

EN – On November 28, 1927 the French built the museum Blanchard De La Brosse in the Zoo, according to the design of architect Delaval. The construction looked like Beijing Summer Palace in China.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn - Sài Gòn streets - 1967
Nha Trang xưa - Lênh đênh dưới nắng chiều - Nha Trang - 1959
Đà Lạt xưa - Thuyền buồm trên hồ Xuân Hương - Sailing boats on Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1967
Đà Lạt xưa - Đập Ankroët - Ankroët dam - Đà Lạt - 1961
Sài Gòn xưa - Tân Định Church - Nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option