Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1958

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1958

VN – Nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, trên vị trí cũ của Dinh Tân Xá. Xây dựng từ năm 1926 đến 1928 với mục đích ban đầu là làm nhà triển lãm lúa gạo. Sau đổi làm bảo tàng trưng bày (vừa là nơi nghiên cứu) về nhân chủng học, khảo cổ học và dân tộc học ở Việt Nam và các nước lân cận, lấy tên là Blanchard de la Brosse.

EN – It was located in the Botanical Garden, replaced to the old Tân Xá Palace. It was built from 1926 to 1928 with the purpose of a place to exhibit rice plants. Then it changed into an exhibition museum as well as a research place on anthropology, archeology, ethnography of Việt Nam and some nearby countries, named Blanchard de la Brosse.

You might also like

Sài Gòn xưa - Bùng binh cây liễu và đại lộ Nguyễn Huệ - Sài Gòn - 1965
Đà Lạt xưa - Viện đại học Đà Lạt - University of Dalat - 1968
Đà Lạt xưa - Lăng Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - The imperial tomb of the Duke Nguyễn Hữu Hào - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương nhìn từ khách sạn Dalat Palace - Xuân Hương lake seen from Dalat Palace hotel - Đà Lạt - 1962
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn -1960s
Nha Trang xưa - Miền quê - Countryside sight - Nha Trang - 1969
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option