Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1958

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1958

VN – Nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, trên vị trí cũ của Dinh Tân Xá. Xây dựng từ năm 1926 đến 1928 với mục đích ban đầu là làm nhà triển lãm lúa gạo. Sau đổi làm bảo tàng trưng bày (vừa là nơi nghiên cứu) về nhân chủng học, khảo cổ học và dân tộc học ở Việt Nam và các nước lân cận, lấy tên là Blanchard de la Brosse.

EN – It was located in the Botanical Garden, replaced to the old Tân Xá Palace. It was built from 1926 to 1928 with the purpose of a place to exhibit rice plants. Then it changed into an exhibition museum as well as a research place on anthropology, archeology, ethnography of Việt Nam and some nearby countries, named Blanchard de la Brosse.

You might also like

Sài Gòn xưa - Chợ Bến Thành - Bến Thành Market - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - The National Museum and King Hùng Temple - Sài Gòn - 1957
Đà Lạt xưa - Cảnh đẹp thơ mộng của hồ Xuân Hương - Romantic beauty of Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1954
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương - Xuân Hương lake - Đà Lạt - 1970
Đà Lạt xưa - Nét hoang sơ của thác Prenn - Đà Lạt - 1950
Ninh Thuận xưa - Tháp Po Klong Garai - Po Klong Garai Temple Towers - Ninh Thuận - 1962
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option