TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
QUI NHƠN PEDAGOGY SCHOOL
QUI NHƠN - 1974 .
 

VN - Tại trường Sư phạm Qui Nhơn có các phòng học, giảng đường, thư viện phòng âm nhạc, nhà tổng giám thị, câu lạc bộ, trung tâm y tế… Khu nội trú gồm hai dãy nhà có ba tầng lầu được xây vào năm 1967, một dãy dành cho nam, dãy kia dành cho nữ.

EN - At Qui Nhơn pedagogy school, there were classrooms, lecture halls, a library, music room, the advisors' house, club, medical center… The residence consists of two three-storey blocks built in 1967, a range for male students, another for female's.


 
TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
icon-clock-3
1974
icon-pin
Qui Nhơn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?