parallax background

Cầu trong Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, 1961