parallax background

Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, 1960s