parallax background

Thư viện Quốc gia nhìn từ khách sạn Bến Nghé, Sài Gòn, 1977