TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

VŨ ĐIỆU
DÂN TỘC
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Vũ điệu dân tộc Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):25 đồng
Ngày phát hành:12/01/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-01-12-a-A120-tem-vnch-vu-dieu-dan-toc-viet-nam-mua-non

Múa nón

Scott:385
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Quế
1971-01-12-b-A120-tem-vnch-vu-dieu-dan-toc-viet-nam-mua-trong

Múa trống

Scott:386
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,6
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh
1971-01-12-c-A120-tem-vnch-vu-dieu-dan-toc-viet-nam-mua-trong

Múa trống

Scott:387
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,6
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh
1971-01-12-d-A120-tem-vnch-vu-dieu-dan-toc-viet-nam-vu-dieu-hoang-gia-nha-nhac-cung-dinh

Vũ điệu hoàng gia

Scott:388
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?