TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

NHÂN DÂN
TỰ VỆ


 
Tên bộ tem:Nhân dân tự vệ
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):28 đồng
Ngày phát hành:15/06/1972
 
1972-06-15-a-A135-tem-vnch-nhan-dan-tu-ve
Scott:428
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
1972-06-15-b-A135-tem-vnch-nhan-dan-tu-ve
Scott:429
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
1972-06-15-c-A135-tem-vnch-nhan-dan-tu-ve
Scott:430
Giá mặt (VNĐ):20 đồng

Login

Lost your password?