parallax background
 

QUY NHƠN


Quy Nhơn là thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định.
Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm.

 
May 31, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Ngày 10-5-1962, trường được thành lập theo một Quyết định của Bộ […]
May 31, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Thời gian học tập trong trường Sư phạm Quy Nhơn là hai […]
May 31, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Điều kiện nhập học của trường Sư phạm Quy Nhơn là thí […]
May 31, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Tại trường Sư phạm Quy Nhơn có các phòng học, giảng đường, […]
May 31, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Ngày 10-5-1962, trường được thành lập theo một Quyết định của Bộ […]
May 30, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Thời gian học tập trong trường Sư phạm Quy Nhơn là hai […]
May 30, 2019
Quy Nhơn xưa - Trường Sư phạm Quy Nhơn - Quy Nhơn Pedagogy School - 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Quy Nhơn – Quy Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Tại trường Sư phạm Quy Nhơn có các phòng học, giảng đường, […]