parallax background

Trường Sư phạm Quy Nhơn, 1974