parallax background

Ngã tư Bồn Kèn, bùng binh giao lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ, Sài Gòn, 1962