DÒNG CHÚA
CỨU THẾ
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Tu viện được khởi công xây dựng vào năm 1948 và được hoàn thành vào năm 1952. Nằm trên ngọn đồi thông phía Tây Bắc của thành phố Đà Lạt. Công trình được thiết kế theo lối kiến trúc mới, với kiểu bố trí ấm cúng và trang nghiêm theo cấu trúc của các tu viện Châu Âu. Tòa nhà được xây dựng bằng đá với nhiều cửa sổ, vững vàng trong không gian tĩnh lặng. Phía sau tu viện, ta có thể nhìn bao quát thành phố Đà lạt. Đây là công trình bằng đá kiên cố thứ hai tại Việt Nam, sau nhà thờ đá Phát Diệm.


EN - The Monastery was built in 1948 and finished in 1952. It was situated on a pine hill in the Northwest of Đà Lạt. It was designed in modern architecture, with a cosy and solemn style of architecture like European monastery architecture. It was built by steady stone in a quiet place. Behind the monastery, we can see the whole city of Đà Lạt. This was the second ancient stone construction in Vietnam, later than Phát Diệm Cathedral.


 
DÒNG CHÚA CỨU THẾ
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?