Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1957

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1957 VN – Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt […]

SÀI GÒN

February 11, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1959
Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1959
February 28, 2022
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1957
Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1957
January 22, 2022
Sài Gòn xưa - Quách Thị Trang Square in front of Bén Thành Market - Bùng binh Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1968
Bùng binh Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1968
February 13, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1959
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959
February 26, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1957
February 22, 2022
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1968
Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1968
February 4, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản, Sài Gòn xưa, 1957
January 23, 2022
Sài Gòn xưa - Lam Sơn Square - Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1961
Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1961
February 10, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1957
January 18, 2022
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959
February 20, 2022
Sài Gòn xưa - Grand Hotel - Sài Gòn Đại Lữ Quán (Khách sạn Grand Hotel) - Sài Gòn - 1959
Sài Gòn Đại Lữ Quán (Khách sạn Grand Hotel), 1959
February 10, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng, Sài Gòn xưa, 1957
January 6, 2022
Sài Gòn xưa - Exhibition of artistic photos - Triển lãm ảnh nghệ thuật - Sài Gòn - 1960s
Triển lãm ảnh nghệ thuật, Sài Gòn xưa, 1960s
February 24, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1961
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1961
February 6, 2022
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1964
Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay), Sài Gòn xưa, 1964

Login

Lost your password?