Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1957

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1957 VN – Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt […]

SÀI GÒN

January 2, 2022
Sài Gòn xưa - Tennis tournament at Saigon Sports Club - Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn - 1960s
Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, 1960s
January 31, 2022
Sài Gòn xưa - Sài Gòn streets - Đường phố Sài Gòn - 1968
Đường phố Sài Gòn xưa, 1968
February 8, 2022
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1965
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn xưa, 1965
January 29, 2022
Sài Gòn xưa - Trần Hưng Đạo Avenue - Đường Trần Hưng Đạo - Sài Gòn - 1957
Đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, 1957
February 1, 2022
Sài Gòn xưa - Lê Thánh Tôn Street - Đường Lê Thánh Tôn - Sài Gòn - 1960
Đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, 1960
February 13, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1959
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959
February 4, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản, Sài Gòn xưa, 1957
February 9, 2022
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1965
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn xưa, 1965
January 16, 2022
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959
February 18, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1955
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn xưa, 1955
February 9, 2022
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1968
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, 1968
February 25, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1969
Chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1969
January 18, 2022
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959
February 14, 2022
Sài Gòn xưa - King Hùng Temple - Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957
February 28, 2022
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1959
Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1959

Login

Lost your password?