NÚI ĐỒI TRÙNG ĐIỆP
ENDLESS HILLS AND
MOUNTAINS
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Với ưu thế về độ cao và quần thể thực vật rừng, đặc biệt là rừng thông, Đà Lạt thừa hưởng khí hậu miền núi ôn hòa, dịu mát quanh năm.


EN - Đà Lạt has got a priority about its latitude and forestry, especially pine forests so Đà Lạt inherits a cool and mild climate all the time.


 
NÚI ĐỒI TRÙNG ĐIỆP
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?