PHỤ NỮ LẠCH
Ở ĐÀ LẠT
THE LẠCH WOMAN
IN ĐÀ LẠT
1957 .
 

VN - Hôn nhân ở người Lạch theo chế độ mẫu hệ nên gọi là tục bắt chồng, dù rằng để đến với hôn nhân người con trai vẫn thường chủ động làm quen với các cô gái.


EN - Marriage in Lạch followed matriarchy so called husband hunt although men still proactively made acquainted with women to come to marriage.


PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?